TERMA DAN SYARAT

Dengan mendaftarkan akaun di F2BET, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat yang dikenakan pada produk permainan F2BET. Sila baca Terma & Syarat dengan berhati-hati dan jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, jangan gunakan laman web ini.

 

 1. Keperluan umur minimum untuk menggunakan produk F2BET adalah 18 tahun. F2BET mempunyai hak untuk meminta semua Ahli dokumentasi untuk membuktikan umur mereka dan menggantung akaun sehingga dokumentasi disediakan.
 2. Tiap-tiap bentuk urus niaga / taruhan yang dibuat adalah tanggungjawab sepenuhnya oleh Ahli. Ini adalah tanggungjawab para Anggota sendiri untuk memastikan bahawa butiran akaun mereka dikompromi. Jika Ahli mengesyaki ini, segera beritahu F2BET untuk menetapkan semula kata laluan.
 3. Selepas taruhan / taruhan disahkan, ia tidak boleh dibatalkan atau diubah
 4. Jumlah minimum taruhan dikenakan. Amaun bergantung pada Permainan / Produk tertentu.
 5. Hadkan taruhan maksimum
 • Bagi semua permainan kasino, had pertaruhan ialah MYR 20,000 / IDR 70,000 setiap pertaruhan. Mana-mana pertaruhan di atas had pertaruhan akan dianggap tidak sah dan semua keuntungan yang terhasil daripada taruhan kosong akan dianggap tidak sah serentak. Bayaran maksimum untuk lebih daripada 10 peluang dalam semua produk kasino adalah MYR 50,000 / IDR 175,000
 • Untuk Buku Sukan Parlay & Betul Skor had pertaruhan adalah MYR 1,000 setiap taruhan / tiket. Setiap taruhan / tiket mempunyai bayaran maksimum MYR 50,000 / IDR 175,000
 • Untuk semua pembayaran, loteri maksimum adalah MYR 30,000 / IDR 100,000
 1. F2BET mempunyai hak untuk membatalkan pertaruhan jika pertaruhan didapati terbukti telah mencoba untuk menipu F2BET. Akaun yang dijumpai untuk berbuat demikian akan digantung.
 2. Dalam kes pemeriksaan keselamatan rawak, Ahli akan menerima permintaan F2BET untuk mendokumenkan apa-apa sebagai bukti identiti. Ini adalah untuk melindungi akaun Ahli dan dana dari semua bentuk pencurian identiti.
 3. F2BET tidak akan bertanggungjawab jika terdapat transaksi yang ditolak oleh institusi kewangan disebabkan oleh maklumat peribadi yang salah yang diberikan oleh Ahli. Sila maklumkan F2BET jika terdapat ralat dalam maklumat peribadi anda.
 4. F2BET tidak membenarkan penciptaan berbilang akaun. Sekiranya F2BET mendapati Ahli yang membuat lebih daripada satu akaun di alamat IP yang sama atau F2BET melihat akaun yang diuruskan oleh organisasi atau memanipulasi data peribadi, F2BET akan secara kekal menyekat akaun dan membekukan baki (jika Ahli ingin membuat berbilang akaun, sila hubungi perkhidmatan pelanggan F2BET untuk mendapatkan kelulusan).
 5. Sebelum kelulusan permintaan pengeluaran, F2BET berhak untuk meminta daripada Ahli apa-apa bentuk dokumentasi untuk bukti identiti. Kegagalan untuk menyediakan dokumentasi sedemikian boleh menyebabkan pembatalan kemenangan dan penggantungan akaun. Dokumentasi termasuk tetapi tidak terhad kepada kad pengenalan, SIM, penyata bank dan pasport.
 6. Semua bentuk bonus, promosi dan / atau tawaran istimewa adalah tertakluk kepada peruntukan mereka sendiri. Ahli bersetuju untuk membaca dan memahami syarat-syarat yang mengawal bonus yang mereka kumpulkan. F2BET mempunyai hak untuk menyemak semula peruntukan pada masa-masa tertentu atau membatalkan bonus, promosi dan / atau tawaran istimewa.
 7. Ahli yang disyaki mengambil bahagian dalam aktiviti penipuan dan / atau bonus memburu akan dinafikan tuntutan mereka tentang bonus dan mungkin mengalami penggantungan akaun. F2BET mempunyai hak untuk menyiasat Ahli untuk perbezaan dan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Untuk setiap pertuduhan penipuan / pengesanan bertentangan, semua deposit Anggota & bilangan pemenang dan hadiah yang dituntut akan dilucuthakkan tanpa notis.
 8. Terma & Syarat ini dikenakan kepada sebarang komunikasi melalui sembang, telefon atau e-mel.

Bahasa rujukan Terma dan Syarat ini adalah Bahasa Inggeris. Dalam mana-mana kes jika Terma dan Syarat diterjemahkan, hanya versi Bahasa Inggeris akan dikenakan.